Obec v noci

je název příručky (stále ještě její pracovní verze) o venkovním osvětlování určené především starostům, jejich podřízeným, firmám a řemeslníkům, kteří se o osvětlovací systémy starají. Také zastupitelům, kteří mohou přispět k rozhodnutí, že noční tvář obce si zaslouží nápravu nebo že s plýtváním penězi na špatné osvětlení stojí za to něco udělat.

Příručka je k dispozici ve formátu pdf jako 0,7 MB soubor osv_obce5.pdf nebo ve formátu html jako osv_obce5.html. Oba soubory a obrázky v samostatném adresáři lze též získat na adrese http://amper.ped.muni.cz/light/koncepty/osv_obce

Text vznikl v létě 2002 na popud nakladatelství Raabe, které z něj použilo zhruba polovinu, ve zdařilé úpravě, pro manuál Starosta a občané (více viz úvod příručky). Pro samostatné použití jsem text jen mírně doplnil.

J. Hollan, květen 2003