Aktuálně: Země v noci (Globe at Night) je výzkumný a osvětový projekt, v němž účastníci pomocí hvězdných mapek

zjišťují, jak slabé hvězdy jsou schopni ještě nad jihozápadem (kde je tehdy Orion) vidět. Česky více na http://globe.hvezdarna.cz. Kampaň končí akcí Earth Hour, kdy miliarda lidí, desetitisíce podniků, tisíce měst i celé státy o půl deváté večer místního času na hodinu zhasnou světla. Jde přitom hlavně o zprávu, že požadují okamžité zahájení účinné ochrany klimatu. Porovnání vzhledu Oriona před zhasnutím a po něm může ale napovědět, co lze získat snížením tohoto nejviditelnějšího typu plýtvání energií: nesmyslným, škodlivým svícením.

Kvalitní osvětlování, minimalizující znečištění přírodní tmy přidaným světlem

je tématem stránek pro ochranu nočního prostředí na serveru České astronomické společnosti. Původní motivací bylo obnovit krásu noční oblohy. Proto se nápravou špatné praxe venkovního osvětlování začali zabývat astronomové (hlavně v USA a Itálii od konce osmdesátých let). Dnes mají spojence ze všech oborů. Svítit tak, aby škodlivé vedlejší důsledky byly co nejmenší, je totiž výhodné pro všechny.

Krůčkem k tomu bylo přijetí zákona o ochraně ovzduší platného od 1. června 2002. Zmínkou o ochraně nočního ovzduší před uměle přidávaným světlem si zákon získal věhlas po celém světě. Vydání konkrétních pravidel pro rekonstrukce a nové instalace osvětlovacích soustav delegoval zákon na vládu. Ta je nevydala, místo toho navrhla takový úkol ze zákona vypustit. V novelizované podobě nabízí zákon jen jedinou pomoc, totiž zmocňuje obce, aby regulovaly záměrné svícení do vzduchu. Poslanecké protinávrhy (viz www.veronica.cz/noc/) začlenit do zákona patřičnou novou hlavu bez podpory ministerstva neuspěly.

Díky ministerstvu se ale podařilo shromáždit pádné důvody pro účinnou ochrany nočního ovzduší, viz amper.ped.muni.cz/noc. Shrnutí těch hlavních je obsaženo v textu Noční novinky, jaro 2004 (pdf, 160 KB). (Ještě kratší shrnutí je článek ke Dni Země, Světlo jako polutant..., též jako pdf, 15 KB.)

Grant neanalyzoval ekonomickou stránku špatného osvětlování. Alespoň třetina světla z venkovních lamp jde dnes do škodlivých směrů: do očí, do nebe. Třetina elektřiny pro veřejné osvětlení tak bývá nejen vyplýtvána, ale přímo namířena proti občanům, kteří ji platí. Např. obyvatelé Brna, jakkoliv jeho veřejné osvětlení dává i některé dobré příklady, na své obtěžování utratili v roce 2000 alespoň devět miliónů korun z necelých třiceti (při spotřebě elektřiny 17 Gwh/a).

Pro kvalitnější veřejné osvětlení ve skutečnosti stačí ne o třetinu méně elektřiny, ale spíše o dvě, a leckde je možné docílit vynikající světelné pohody při spotřebě čtyřikrát nižší než dnes. Tomu se říká Faktor 4.

Hlavní princip je svítit jen správným směrem, dostatečně strmě dolů. To umějí svítidla s vodorovným sklem místo bachratého (a špatně průhledného) krytu dole. Jako tato:
na ekosídlišti v Kasselu na Solarstrasse v Gleisdorfu před nádražím v Brně nad parkovištěm před muzeem v Gleisdorfu
na ekosídlišti v Kasselu na Solarstrasse v Gleisdorfu před nádražím v Brně nad parkovištěm před muzeem v Gleisdorfu

Druhý princip je nesvítit zbytečně nebo přehnaně silně, například ne celou noc naplno. A ten třetí, používat k takovému kvalitnímu svícení nejlepší dostupnou techniku. Vyplatí se to.

Důležité novější téma je svícení v interiérech. V intenzitách, které se staly obvyklé během dvacátého století, je umělé osvětlení užívané v noci nepochybně škodlivé lidskému zdraví. Stručný přehled dnešních znalostí a odkazů podává česky text Ve zdravém domě zdravou noc! (dostupný i jako html verze).

nebe nad střední Evropou r. 1997
Vypočítaný jas oblohy nad střední Evropou dle satelitních dat z roku 1997. Po deseti letech je jistě opět vyšší. Barvy znázorňují, kolikrát světlejší je bezoblačné noční nebe než v přírodě. Modrá znamená nejvýše 1,33×, zelená nejvýše 2×, žlutá nejvýše 4×, oranžová nejvýše 10× a červená více než desetkrát. Výřez ze Světového atlasu světelného znečištění.


Starší odkazy na jiná temata

Na jaře roku 2000 sem byly umístěny v časové tísni i aktuální zprávy o výjimečných úkazech na nebi: Dnes se takovým úkazům věnuje veřejná diskuse ufo.astronomy.cz, dotazy a zprávy (bez příloh) lze poslat i na kratší adresu ufo at astro.cz

Jan Hollan Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 7. února 2002 (s velmi neúplnou obnovou 26. dubna 2003, pak z nějaké zastaralé verze 22. února 2005, s lepší obnovou 24. srpna 2007) )