Dobré zkušenosti s neznečišťujícím osvětlováním ve světě

V tomto výčtu budou postupně přibývat oblasti, o nichž získáme stručné a výmluvné informace:

Ohromné množství anglicky psaných informací ke světelnému znečištění nabízí rozhraní LiteLynx, dobrým úvodem je stránka jeho autora.

Hlavní světovou branou do problematiky kvalitního venkovního osvětlování je stránka The International Dark-Sky Association.

Českou branou je pak stránka http://svetlo.astro.cz.