Nové články o kvalitním venkovním osvětlování

najdete na příslušné adrese jejich autorů. Ohledně dalšího šíření se prosím domluvte s nimi -- některé články byly nabídnuty konkrétním médiím, jiné možná již otištěny. Šíření formou uvedení jejich URL je možné samozřejmě i bez domluvy.